Salcomp Türkiye Çevre Politikamız

Bütün canlıların ortak yaşam alanı olan çevreyi sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda ve gerekli yasal mevzuatlar kapsamında korumak, çevreye ve insan sağlığına zarar verebilecek her türlü olumsuz etkiyi belirleyip kontrol altında tutmaktır. Tüm çalışmalarımızda ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standardı temel yol göstericidir. Kuruluşumuz genelinde çevre bilincini geliştirmeyi, yaygınlaştırmayı ve sürdürmeyi hedefliyoruz.

  • Doğal kaynakları en verimli şekilde kullanmak,
  • Atık çıkışının önüne atığın kirliliği en aza indirmek, atık çıkışı olması durumunda farklı türdeki atıkları birbirine karıştırmadan kaynağında ayrı toplayarak depolamak,
  • Geri dönüşümlü veya tekrar kullanımı mümkün olan malzemeler kullanarak doğal kaynakların korunmasını sağlamak,
  • Atıkların en yakın ve en uygun tesiste bertaraf edilmesini sağlamak,
  • Atıkların, insan sağlığına ve çevreye zarar verecek şekilde doğrudan veya dolaylı biçimde alıcı ortama verilmesini engellemek,
  • Enerjinin verimli kullanılmasını sağlamak ve yenilenebilir enerji kaynakları kullanımını artıracak faaliyetlerde bulunmak,
  • Çevre ile alakalı riskleri ve çevreye zararlarını belirlemek, gerekli tedbirleri alarak riskleri minimize etmek,
  • Çevre ile uyumlu en iyi teknolojiyi seçerek emisyon değerlerini minimuma indirmek,
  • Çalışanlarımıza, çevre bilinci, atık yönetimi ve enerjinin verimli kullanılması ile ilgili bilinçlendirme eğitimleri vererek onları geliştirmek,

Çevre Yönetim Sistemi çerçevesinde çevre politikamızın izlenmesi ve denetlenmesini sağlarız. Faaliyetlerimizi gerçekleştirirken sürdürülebilir kalkınma ve kirliliğin kaynağında önlenmesi ilkelerini benimseyerek çevre ile ilgili tüm yasal ve diğer uygunluk yükümlülüklerimizi yerine getiririz.

Oluşturulan Çevre yönetim sisteminin kalıcı, tüm üretim çalışanları , taşeron çalışanları ve idari kadro tarafından benimsenen ve herkesin bu sistemleri sürekli yaşamının bir parçası haline getirebileceği bir yapıda olması esastır. Bu amaçla Çevre yönetim sisteminin akılcı, pratik, dünya ve teknolojik açıdan gelişmeleri takip eden ve kendini geliştiren/yenileyen bir yapıda olması sağlanacaktır.