Salcomp Türkiye Kalite Politikamız

Ürettiğimiz ürün ve sunduğumuz hizmetlerde müşterilerin ihtiyaç ve beklentilerinin ötesine geçerek, kalite ve müşteri memnuniyeti açısından tüm süreçleri kusursuz uygulayan bir kuruluş olarak aşağıdaki prensiplere bağlılığımızı taahhüt ederiz:

  • Rekabetçi ürün ve hizmetleri zamanında tedarik ederek müşteri memnuniyetini sağlamayı hedefliyoruz.
  • Müşteri gereksinimlerini karşılar ve ilgili yasal yükümlülükleri yerine getiririz.
  • Tüm süreçlerimizde “Toplam Kalite” odaklı bir bakış açısıyla sürekli iyileştirme ilkesini benimseriz.
  • Verimliliğimizi, performansımızı ve karlılığımızı arttırarak ve süreçlerle ilgili hedeflerimizi takip ederek, en yüksek performansa ulaşmayı hedefleriz.
  • Planlama ve üretim aşamasından itibaren bilinçli olarak çevre hedefleri belirlemenin, daha yüksek çevresel düzeyde ürünlerin yaratılması için bir gereklilik olduğunu göz önünde bulundurarak, yeşil ürünler üretiriz.
  • Çalışanlarımızın memnuniyetini gözeterek, onları yetkilendirir ve sürekli gelişimlerini destekleriz.
  • Stratejik organizasyon yönümüz ve yönetim sistemlerimizin risk temelli düşünme olmasını sağlar ve yönetim sistemindeki riskleri ve fırsatları akıllıca ele almak için harekete geçeriz.
  • Tedarik zinciri yönetimimizin bir parçası olarak ortaklarımız önemli bir rol oynamaktadır. Gereksinimlerimizi karşılamalarını ve kendi kalite güvence sistemlerini daha da geliştirmelerini sağlarız.